Fotografische vrij-ruimte voor bevrijdende sexualiteit
 
 

Elke foto-shoot vindt haar rust in een absolute grens tussen fotograaf en model. Hoe intens de samenwerking ook is, het model blijft in haar wereld, de fotograaf in de zijne. En dat is goed zo. Zo blijft zij het te fotograferen lichaam, hij de professionele beeld-maker. Anders uitgedrukt: zij blijft het object, hij de kijker. En dat is een in wezen sado-masochistische relatie. 'Project: -N?' neemt dit als uitgangspunt, en bevraagt deze relatie expliciet.

Elke grens schenkt vrijheid, maar vormt ook een gevangenis. Soms wil een model haar eigen lijf, haar eigen sexualiteit, haar eigen fantasieën verkennen zonder die impliciete (zelf)censuur. In 'Project: -N?' kan dat. Door geen enkel taboe a priori te aanvaarden kan een model haar eigen grens bepalen en dus ook verleggen. Misschien heeft het 'model' een excpliciet obscene verbale stimulatie nodig - dat kan; misschien wil zij écht als een object behandeld worden - dat kan; misschien wil ze gestraft worden als ze 'het' niet goed doet, of wil ze expliciet sexueel flirten met de toeschouwer (de lens/fotograaf dus) - dat kan... Alles kan - want het model kiest haar harde grenzen zélf. Zij neemt wat kan in een foto-shoot niet voor evident, maar zoekt haar eigen grenzen te bepalen. Zo blijven haar zelfgekozen grenzen gerespecteerd, terwijl de fotograaf zijn artistiek-fotografische activiteit niet hypothekeert...

Kortom: in 'Project: -N?' kan zowat alles, zolang een model haar eigen grenzen wil verkennen, en dus iets Nieuws probeert tijdens de sessies. Eigen aan 'Project: -N?' is dat de fotograaf daarbij een participerende beeld-maker is, waarvan het model niet alleen kan verwachten dat hij haar absolute grenzen ook écht respecteert, maar tegelijk dat hij haar actief stimuleert om haar zachte grenzen ook daadwerkelijk te exploreren.

Niet voor doetjes dus, maar voor wie absoluut en eerlijk wil uitbreken uit haar eigen taboes en daarbij een fotograaf kan/wil gebruiken...

 
 
project: -N?
 
home | © 2009 Philip Demeester