fotografische projecten met een maatschappelijke impact

Kunst maakt het leven mooier, interessanter, beter. Of het nu een gedicht, een performance of een foto is.
Maar er is meer.

Het is uitermate stimulerend om een project op te zetten dat vertrekt vanuit een specifieke verwachting van buitenaf, dat gericht is op een welbepaalde interactie met een publiek. Om ideeën uit te werken door de focus te leggen op het artistiek proces als een middel, eerder dan op het artistiek eindproduct als een doel. Om een maatschappelijke impact te hebben, niet enkel met de foto's, maar met het hele werkproces.

Voorbeelden

Enkele van de projecten die ik in het verleden uitwerkte - in de hoop om in de toekomst hetzelfde met en voor u te kunnen doen:

Buikdansgezelschap Amana Dance Theatre, wil het kitsch-gehalte tegengaan door haar studenten, leraars en publiek te confronteren met een bredere visie op dans, lichamelijkheid en emotie. Twee maal per seizoen maak ik een kleine tentoonstelling voor hun studio in a2o. Soms krijg ik carte blanche, soms werken we samen een specifiek onderwerp uit. In Dans de wereld, toonden we werelddansen in lichamelijke essentie, dwz naakt. In Ik ben een sluier, onderzoeken leraars en leerlingen verschillende gebruiken en betekenissen van de sluier.

Het district Deurne van de stad Antwerpen wou de afgrenzing tussen diverse socio-culturele ontmoetingsplaatsen verminderen, en het publiek stimuleren om ook andere ontmoetingsplaatsen te bezoeken. We werkten samen een dubbel project uit. Enerzijds fotografeerden we in alle 7 plaatsen het publiek, maakten een gebeurtenis van de foto-shoots, en lieten 7 mini-tentoonstellingen 7 maanden circuleren tussen de 7 ontmoetingsplaatsen: Zoals we zijn... Anderzijds maakten we naaktportretten in dezelfde settings, en produceerden een grote tentoonstelling die op geselecteerde locaties getoond werd. Op die manier stimuleerden we een nieuwe manier van kijken naar vertrouwde plaatsen: Naakt...zoals we zijn.

projecten met een impact / projects with an impact
home | © 2010 Philip Demeester